Invoering van ERTMS in Nederland

02-07-2010
49 keer bekeken

Ongevraagd advies

Op 17 december 2009 spraken de consumentenorganisaties in het Locov, met Alstom en Bombardier over het European Rail Traffic Management System (ERTMS) in Nederland. Het ging hierbij om een verkenning naar invoering van ERTMS en de mogelijk voordelige effecten hiervan op de spoorcapaciteit en de spoorveiligheid. 
De consumentenorganisaties hebben naar aanleiding van deze gesprekken een ongevraagd advies over invoering van ERTMS in Nederland aan Het ministerie van Verkeer en Waterstaat en NS Reizigers uitgebracht. 

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen