Het Locov

In het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer (Locov) behartigen consumentenorganisaties de belangen van de treinreizigers. Zij doen dat door overleg met en advisering aan de Nederlandse Spoorwegen (NS), spoorbeheerder ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Al de genoemde organisaties zijn lid van het Locov.

Onderwerp van bespreking en advies in het Locov is het openbaar vervoer per spoor op nationaal niveau over het Hoofdrailnet. Het gaat daarbij om concrete uitvoeringsmaatregelen die van belang zijn voor de treinreizigers. Dit zijn bijvoorbeeld wijzigingen in de dienstregeling, de toegankelijkheid van de treinen, de kaartverkoop, serviceverlening en de tarieven.

Het Locov is ingesteld door de toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat bij besluit van 13 oktober 1999 (met terugwerkende kracht per 1 september 1998). Het Locov wordt voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter. Deze functie wordt vervuld door Paulus Jansen, oud lid van de Tweede Kamer en voormalig wethouder van de gemeente Utrecht. Een onafhankelijk ambtelijk secretariaat ondersteunt het Locov. Het secretariaat is ondergebracht bij de Directie Participatie van IenW.

Ook op regionaal niveau behartigen consumentenorganisaties de belangen van reizigers in het openbaar vervoer. Dit doen zij per regionaal concessiegebied in een Regionale Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer (Rocov).
 

 

 

 

Recente publicaties

{"tabBasic":{"type":"items","title":"Recente publicaties","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"213125"},"layout":{"template":"list","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"dateType":"classic","showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

Cookie-instellingen