Het Locov

In het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer (Locov) behartigen consumentenorganisaties de belangen van de treinreiziger. Zij doen dat door het voeren van overleg met de Nederlandse Spoorwegen (NS), ProRail en met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De consumentenorganisaties geven advies aan NS, ProRail en het ministerie.

Onderwerp van bespreking en advies in het Locov is het openbaar vervoer per spoor op nationaal en internationaal niveau over het Hoofdrailnet. Het gaat daarbij om concrete uitvoeringsmaatregelen die van belang zijn voor de treinreiziger. Zoals bijvoorbeeld wijzigingen ten aanzien van de dienstregeling, de toegankelijkheid van de treinen, de kaartverkoop, serviceverlening en de tarieven.

Het Locov is ingesteld door de toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat bij besluit van 13 oktober 1999 (met terugwerkende kracht per 1 september 1998). Het Locov wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter. Deze functie wordt vervuld door Paulus Jansen. Een onafhankelijk secretariaat ondersteunt het Locov. Het secretariaat is ondergebracht bij de Directie Participatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Ook op regionaal niveau behartigen consumentenorganisaties de belangen van reizigers in het openbaar vervoer. Dit doen zij per regionaal concessiegebied in het Regionale Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer (Rocov).
 

 

 

 

Recente publicaties

{"tabBasic":{"type":"items","title":"Recente publicaties","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"213125"},"layout":{"template":"list","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"dateType":"classic","showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

Cookie-instellingen