Nationaal spoor

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft in 2015 met de invoering van een nieuwe vervoersconcessie aan NS het recht verleend om treinen te rijden over het hoofdrailnet. Deze vervoersconcessie is vanaf 2015 voor 10 jaar gegund. Conform de wet personenvervoer en de Vervoersconcessie is NS verplicht om advies te vragen aan de consumentenorganisaties over bepaalde klantaspecten van het vervoer. De consumentenorganisaties, het ministerie en NS hebben ervoor gekozen om met elkaar te overleggen in reguliere Locov vergaderingen en themaoverleggen.

Het ministerie, de consumentenorganisaties en NS bespreken tijdens vergaderingen van het Locov onderwerpen die voor reizigers van belang zijn, zoals tarieven, dienstregeling en concessievoorwaarden. Naast het formele overleg, dat circa 7 keer per jaar plaatsvindt, worden er meerdere informele themaoverleggen georganiseerd over uiteenlopende onderwerpen.

NS is verplicht advies te vragen aan de consumentenorganisaties over voorgenomen wijzigingen in de dienstregeling, tarief en overige in de concessie geregelde onderwerpen. Dezelfde adviesplicht geldt voor het ministerie als het gaat om wijzigingen in de concessie zelf. Door het aanklikken van de thema’s aan de linker zijde kunt u kennis nemen van de advisering op de verschillende onderwerpen.

Cookie-instellingen