Submenu

Nationaal spoor

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft in 2015 met de invoering van een nieuwe vervoersconcessie aan de Nederlandse Spoorwegen (NS) het recht verleend om treinen te rijden over het Nederlandse hoofdrailnet en de HSL-Zuid. Deze vervoersconcessie is vanaf 2015 voor tien jaar gegund. Eind december 2023 is de vervoerconcessie voor het hoofdrailnet voor de periode 2025-2033 opnieuw gegund aan de Nederlandse Spoorwegen.

Volgens de wet personenvervoer en de Vervoersconcessie is NS verplicht om advies te vragen aan de consumentenorganisaties over bepaalde klantaspecten van het vervoer. De consumentenorganisaties, het ministerie van IenW, NS en spoorbeheerder ProRail hebben ervoor gekozen om met elkaar te overleggen in reguliere Locov vergaderingen en themaoverleggen.

Het ministerie, de consumentenorganisaties, NS en ProRail bespreken tijdens vergaderingen van het Locov onderwerpen die voor reizigers van belang zijn, zoals tarieven, dienstregeling en concessievoorwaarden. Naast het formele overleg, dat zes keer per jaar plaatsvindt, worden er meerdere informele en meer diepgaande themaoverleggen georganiseerd over uiteenlopende onderwerpen.

NS is verplicht advies te vragen aan de consumentenorganisaties over voorgenomen wijzigingen in de dienstregeling, tarief en andere in de concessie geregelde onderwerpen. Dezelfde adviesplicht geldt voor IenW als het gaat om wijzigingen in de concessie zelf. Onder publicaties kunt u kennis nemen van de advisering op de verschillende onderwerpen.

Cookie-instellingen