Wijziging Algemene Voorwaarden NS

10-04-2008
44 keer bekeken

Adviesaanvraag

NS heeft advies gevraagd aan de consumentenorganisaties in het Locov over een voorgenomen aanpassing van de algemene voorwaarden (AVR-NS). NS wil de aanpassing doorvoeren vanwege de landelijke gebruiksmogelijkheden van de OV-chipkaart en de noodzaak van enige andere aanpassingen in de voorwaarden. De AVR-NS is van toepassing op het reizigersvervoer van NS Reizigers en onderscheidt zich van de Algemene Voorwaarden van NS Hispeed die gelden voor het (inter)nationale treinvervoer met NS Hispeed.
Met de aanpassingen wil NS een aantal doelstellingen bereiken:
· NS wil het functioneren van de OV-chipkaart als (drager voor) het vervoerbewijs alsmede controle van de OV-chipkaart vastleggen.
· NS wil dat de AVR-NS waar mogelijk in lijn is met de nagestreefde reglementering bij begin van de duale periode.
· NS wil dat de AVR-NS in lijn is met de (aangepaste) vervoersvoorwaarden voor het stad- en streekvervoer.
· NS wil een goede onderlinge afstemming tussen OV-chipkaartvoorwaarden en de diverse product/propositievoorwaarden.
· NS wil een aantal noodzakelijke kleine aanpassingen doorvoeren. 
· NS wil aanpassingen doorvoeren die volgen uit de Wet bescherming persoonsgegevens en uit afspraken die NS met het College Bescherming Persoonsgegevens heeft gemaakt.

Alle voorgenomen wijzigingen zijn in te zien in de adviesaanvraag.

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen