Wijziging tarieven en Reizen op saldo

22-09-2008
74 keer bekeken

Advies

Per brief van 16 juni 2008 en 13 augustus 2009 is de consumentenorganisaties in het Locov door NS advies gevraagd over voorgenomen wijzigingen van de tarieven per 1 januari   2009 en een wijziging van de tariefstructuur. De wijziging van de tariefstructuur , oftewel het reizen op saldo, is nodig voor de introductie van de OV-chipkaart medio 2009. 

 

De consumentenorganisaties hebben NS 22 september geadviseerd over de bovenstaande voornemens. Zij vinden de voorgenomen gemiddelde prijsverhoging van 4% per 1 januari 2009 te hoog en adviseren de stijging van de consumentenprijsindex (cpi) niet te boven te gaan. 


Ten aanzien van de wijziging van de tariefstructuur adviseren de consumentenorganisaties te studeren naar een oplossing voor de handhaving van de retourkorting en mogelijkheden om te komen tot meer geïntegreerd tariefsysteem van de verschillende vervoerders in Nederland. 

Verder adviseren de consumentenorganisaties NS de testperiode op de Flevolijn als proef te gebruiken voor de enkelereisstructuur op de OV-chipkaart. Bij handhaven van de huidige tariefstructuur van het papieren kaartsysteem gedurende deze periode, heeft de klant een echte keuze. 

Tot slot adviseren de consumentenorganisaties NS op basis van de voorgestelde onderzoeken en de test een besluit te nemen over het ‘eindbeeld’, een definitief concept voor de tariefstructuur bij de landelijke invoering van de chipkaart, inclusief oplossingen voor de overgangen tussen NS en het stads- en streekvervoer.

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen