Advies ontheffingsverzoeken dienstregeling 2022

15-07-2021

Advies van de consumentenorganisaties in het Locov

De consumentenorganisaties hebben overwegend positief geadviseerd op voorgenomen ontheffingsverzoeken van NS aan de staatsecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. NS wil de staatssecretaris voor 2022 ontheffingen vragen op een aantal onderdelen van de concessievoorwaarden t.a.v. de bediening van stations, zoals gesteld in artikel 44 van de ontwerp concessie hoofdrailnet 2015-2015. Dit is een jaarlijks terugkerend verzoek.

Op enkele punten adviseren de consumentenorganisaties negatief of geven zij vervangende sugggesties.

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen