Ontheffingen dienstregeling 2009

06-10-2008

Adviesaanvraag

NS heeft aan de consumentenorganisaties in het Locov advies gevraagd over een ontheffingsverzoek voor de dienstregeling van 2009. Dit ontheffingsverzoek zal NS na consultatie van de consumentenorganisaties aan het ministerie van Verkeer en Waterstaat  voorleggen. In de adviesaanvraag kunt u kennisnemen waarvoor NS een ontheffing verzoekt.

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen