Ontheffingsaanvraag dienstregeling 2009 NS

11-12-2008

Besluit

NS heeft op 11 december haar besluit over een ontheffingsverzoek voor de dienstregeling van 2009 aan de consumentenorganisaties in het Locov kenbaar gemaakt. Het besluit is conform de eerdere adviesaanvraag. De consumentenorganisaties hebben in hun advies van 13 oktober, met uitzondering van ontheffing van de bediening van station Eijsden, geen bezwaar gemaakt tegen de verschillende ontheffingsverzoeken. 
Het gaat hierbij om ontheffing voor vereisten uit de spoorconcessie waaraan NS in de dienstregeling van 2009 niet kan voldoen. NS heeft hiervoor ontheffing bij het ministerie van verkeer en Waterstaat aangevraagd en ontvangen. 

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen