Robuust Amsterdam

18-05-2009

Adviesaanvraag

NS heeft de consumentenorganisaties in het Locov op 18 mei j.l. advies gevraagd over een gewijzigd voorstel voor het dienstregelingsontwerp op de knoop Amsterdam Centraal en het traject Amsterdam Centraal - Utrecht Centraal. Ervaringen met de huidige dienstregeling zijn voor NS aanleiding geweest om het voorstel uit de adviesaanvraag voor de basisuurpatronen 2010 aan te passen. In de adviesaanvraag kunt u lezen welke veranderingen worden voorgesteld en de reden hiervan.

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen