Ontheffingen dienstregeling 2010

17-11-2009

Besluit

NS heeft op 17 november j.l. haar besluit over een ontheffingsverzoek voor de dienstregeling van 2010 aan de consumentenorganisaties in het Locov kenbaar gemaakt. Het besluit is in grote lijnen conform de eerdere adviesaanvraag. Delen van het advies van de consumentenorganisaties is overgenomen.

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen