Dienstregeling 2011

03-05-2010

Besluit

NS Reizigers heeft een besluit genomen over de dienstregeling voor 2011. Voor een groot deel volgt NS het advies van de consumentenorganisaties op. Een paar speciefieke punten:

- De internationale trein Amsterdam- Brussel ('Benelux') blijft in dienstregeling 2011 via de Oude Lijn te rijden, en dus niet via de Hogesnelheidslijn Zuid. NS Reizigers continueert de dienstregeling 2010 op de Oude Lijn. Dat betekent dat het bedieningspatroon in, van en naar Zeeland onveranderd blijft. Van een aanpassing van de dienstregeling op de Oude Lijn tussen Dordrecht en Amsterdam zal ook pas in dienstregeling 2012 (ingangsdatum 11 december 2011) sprake kunnen zijn.
- NS is bereid om, onder regie van het Ministerie van Verkeer - en Waterstaat, mee te denken of te studeren op (on)mogelijkheden om de IC dienst Den Haag Centraal Eindhoven te verleggen naar het HSL-Zuid tracé. 
- Op de verbinding Zwolle – Groningen/Leeuwarden voert NS in 2011 geen wijzigingen door.

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen