Ontheffingen concessie dienstregeling 2011

03-12-2010

Advies

Ieder jaar vraagt NS aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu ontheffing voor een aantal in de vervoersconcessie gestelde voorwaarden. Het gaat hierbij met name om minimale bediening van stations. NS doet dit omdat ze redelijkerwijs niet aan de voorwaarden kunnen voldoen. De consumentenorganisaties in het Locov hebben positief op ontheffingsvoorstellen van NS voor de dienstregeling van 2011 geadviseerd. 

 

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen