Verzoek concessie-ontheffingen dienstregeling 2012

31-10-2011

Adviesaanvraag van NS Reizigers

NS reizigers wil de minister van Infrastructuur en Milieu voor een aantal onderdelen van de concessievoorwaarden ontheffing vragen voor de dienstregeling van 2012. Het gaat hierbij met name om de minimale bediening van stations. NS reizigers heeft de consumentenorganisaties in het Locov advies gevraagd over de voorgenomen ontheffingen. De consumentenorganisaties adviseren naar alle waarschijnlijkheid eind november. NS reizigers stuurt het advies van de consumentenorganisatie mee het het ontheffingsverzoek aan de Minister van IenM.

Klik op de link om kennis te nemen van de adviesaanvraag.  

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen