Ontheffingsverzoeken concessie dienstregeling 2013

02-11-2012

Adviesaanvraag van NS Reizigers

NS reizigers wil de minister van Infrastructuur en Milieu voor een aantal onderdelen van de concessievoorwaarden ontheffing vragen voor de dienstregeling van 2012. Het gaat hierbij met name om de minimale bediening van stations. NS reizigers vraagt de consumentenorganisaties in het Locov advies over de voorgenomen ontheffingen. De consumentenorganisaties adviseren naar alle waarschijnlijkheid eind november. NS reizigers stuurt het advies van de consumentenorganisatie mee het het ontheffingsverzoek aan de Minister van IenM.

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen