Ontheffingsverzoeken dienstregeling 2015

24-11-2014

Advies van de consumentenorganisaties in het Locov.

De consumentenorganisaties hebben positief geadviseerd op voorgenomen ontheffingsverzoeken van NS aan de staatsecretaris van Infrastructuur en Milieu. NS wil de Staatssecretaris ontheffingen vragen op een aantal onderdelen van de concessievoorwaarden t.a.v. de bediening van stations, zoals gesteld in artikel 44 van de ontwerp concessie hoofdrailnet 2015-2015.

De consumentenorganisaties zetten wel vraagtekens bij extra reistijd op de treinverbinding Amsterdam - Zandvoort.

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen