Reactie op de Landelijke Uitgedunde Dienstregeling bij extreem weer

09-10-2018

Reactie van de consumentenorganisaties in het Locov

Op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu hebben consumentenorganisaties een schriftelijke reactie gegeven op de inzet van de Landelijk Uitgedunde Dienstregeling (LUD) bij extreem weer. De aanleiding hiervoor waren de moties van het Kamerlid Amhaouch om de LUD zo vorm te geven dat ook de belangrijkste knooppunten buiten de Randstad bereikbaar blijven. De consumentenorganisaties onderschrijven de conclusie van NS en ProRail dat het inzetten van de LUD bij extreme weersomstandigheden het beste middel is, ook voor de bereikbaarheid van de belangrijke knooppunten buiten de Randstad. De consumentenorganisaties hebben daarnaast een aantal gewenste verbeterpunten bij de inzet van dit instrument gegeven. Deze zien op goede reisinformatie, het garanderen dat zoveel mogelijk capaciteit wordt geboden en een flexibeler inzet gedurende de dag door een verkenning te doen naar een vereenvoudigde logistiek van materieel en personeel. De staatssecretaris van IenW heeft ProRail en NS gevraagd de gewenste verbeterpunten bij evaluaties van ingezette LUD’s en de verdere aanscherping van het instrument LUD te betrekken.

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen