Ontheffingsverzoeken dienstregeling 2016

25-09-2015

Adviesaanvraag van NS Reizigers en advies van de consumentenorganisaties in het Locov

NS Reizigers heeft de consumentenorganisaties in het Locov advies gevraagd over ontheffingsverzoeken voor de dienstregeling van 2016. Dit is een jaarlijks terugkerende ontheffingsaanvraag die NS Reizigers ter goedkeuring aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu voorlegt. NS heeft voorgesteld om het advies voor 2015 ook voor 2016 geldig te verklaren. De ontheffingsverzoeken voor 2016 zijn namelijk gelijk aan die voor 2015. De consumentenorganisaties hebben in hun reactie ingestemd met dit voorstel.

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen