Sprinter Almelo - Enschede op werkdagen

04-07-2016

Adviesaanvraag van NS Reizigers

NS Reizigers vraagt de zienswijze van de consumentenorganisaties in het Locov op een voorgenomen wijziging van de sprinter Almelo - Enschede op werkdagen per 12 december 2016. NS wil deze treindienst, vanwege het niet continueren van inkoop van extra treinen door Regio Twente, alleen in de ochtendspits en de avondspits bieden. In de daluren vervalt de dienst. De consumentenorganisaties adviseren naar verwachting eind juli 2016 op het voornemen van NS.

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen