Ontheffingen dienstregeling 2017

10-10-2016

Adviesaanvraag van NS

NS vraagt de consumentenorganisaties in het Locov advies over ontheffingsverzoeken voor de dienstregeling van 2017. Dit is een jaarlijks terugkerende ontheffingsaanvraag die NS ter goedkeuring aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu voorlegt. NS stelt voor om een generieke ontheffing aan te vragen voor afwijkingen die kleiner zijn dan vijf minuten en voor zaken waarvoor in 2015 2016 reeds ontheffing is verleend. Daarnaast vraagt NS advies over twee tijdelijke ontheffingen en een aantal specifieke ontheffingen. De consumentenorganisaties adviseren naar verwachting de eerste week van november 2016.

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen