Ontheffingen dienstregeling 2017

08-11-2016

Advies van de consumentenorganisaties in het Locov

De consumentenorganisaties in het Locov hebben NS geadviseerd over voorgenomen ontheffingsverzoeken voor de dienstregeling van 2017. Dit is een jaarlijks terugkerende ontheffingsaanvraag die NS ter goedkeuring aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu voorlegt. De consumentenorganisaties adviseren positief over een generieke ontheffing voor afwijkingen die kleiner zijn dan vijf minuten en voor zaken waarvoor in 2015 en 2016 reeds ontheffing is verleend. Zij plaatsen kanttekeningen bij de aanvraag van een tijdelijke ontheffing voor de eerste trein op zondag vanuit Amsterdam richting Enkhuizen. Zij adviseren om deze trein alsnog toe te voegen.

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen