Wijzigingen dienstregeling 2017 per 11 december 2016

21-11-2016

Adviesaanvraag van NS

NS vraagt de consumentenorganisaties in het Locov advies over voorgenomen aanpassingen in de dienstregeling voor 2017 welke per 11 december 2016 ingaat. De wijzigingen betreffen correcties in de dienstregeling die uit interne controle van NS en op aangeven van reizigers en consumentenorganisaties naar voren zijn gekomen.

De consumentenorganisaties adviseren naar verwachting 9 december 2016.

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen