Ontheffingsverzoeken dienstregeling 2018

07-07-2017

Adviesvraag van NS

NS vraagt de consumentenorganisaties in het Locov advies over ontheffingsverzoeken voor de dienstregeling van 2018. Dit is een jaarlijks terugkerende ontheffingsaanvraag die NS ter goedkeuring aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat voorlegt. De consumentenorganisaties adviseren naar verwachting eind juli 2017.

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen