Reactie NS dienstregeling 2022 Noord-Holland Noord

23-06-2020

Reactie van de consumentenorganisaties in het Locov en het Regionaal Consumentenoverleg Randstad Noord

De consumentenorganisaties in het Locov hebben samen met het regionaal Consumentenoverleg Randstad Noord een reactie naar NS gestuurd inzake enkele studievarianten voor optimalisatie van de dienstregeling voor Noord-Holland Noord in 2022. Het betreft hier een eerste reactie op de contouren voor de dienstregeling in deze regio. De consumentenorganisaties adviseren op een later moment formeel op meer uitgewerkte voorstellen. Dat verloopt via het reguliere adviestraject, welke in januari of februari 2021 zal starten.

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen