Uitwerking dienstregeling 2009 NS

05-06-2008

Advies

Op 18 april 2008 heeft NS een adviesaanvraag voor de uitwerking van de dienstregeling 2009 aan de consumentenorganisaties in het Locov voorgelegd. Het betreft een uitwerking van het Besluit basisuurpatronen dienstregeling 2009 en overige wijzigingen in de basisuurpatronen en detailuitwerking dienstregeling 2009. De consumentenorganisaties in het Locov hebben 5 juni 2008 hun advies aan de NS directie verzonden.

Hoewel de consumentenorganisaties voor een groot deel positief adviseren op de voorgestelde aanpassingen en uitbreidingen van NS, plaatsen ze bij een aantal voorziene maatregelen kanttekeningen. Verder worden een aantal ongevraagde adviezen gegeven. Voor de inhoud wordt verwezen naar het advies 

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen