Basisuurpatronen 2009

04-04-2008

Besluit en nadere adviesaanvraag

NS heeft de consumentenorganisaties in het Locov 4 april op de hoogte gebracht van haar besluit over de basisuurpatronen voor 2009. In het besluit gaat NS in op de adviezen en suggesties van de consumentenorganisaties, welke in het advies van februari aan NS zijn overgebracht. Op enkele punten wijkt het besluit van NS af van het advies van de consumentenorganisaties. Dit is in het besluit beargumenteerd terug te vinden.
Daarnaast geeft NS onder de kopjes B en C informatie over ontwikkelingen, die zich hebben voorgedaan sinds de adviesaanvraag over de basisuurpatronen d.d. 21 december 2007. Deze ontwikkelingen leiden mogelijk tot wijzigingen in de voorgenomen basisuurpatronen. 

NS heeft samen met het besluit over de basisuurpatronen voor de dienstregeling 2009 een nadere adviesvraag voor de basisuurpatronen ingediend. Deze nadere adviesaanvraag handelt over de consequenties van het Nieuwe Sleutel Project Arnhem voor de dienstregeling 2009 en de basisspooropstelling van Utrecht Zuidzijde en de consequenties hiervan voor de treindienst. De nadere adviesaanvraag is in het besluit inzake de basisuurpatronen dienstregeling 2009 terug te vinden onder kop B.

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen