Basisuurpatronen 2009

11-02-2008

Advies

Op 11 februari hebben de consumentenorganisaties in het Locov NS geadviseerd over het Basisuurpatroon voor de dienstregeling van 2009. In het basisuurpatroon voor 2009 zijn wijzigingen ten opzichte van de dienstregelingontwerp van 2007 en de dienstregeling van 2008 opgenomen.  
In het advies spreken de consumentenorganisaties waardering uit voor de wijze waarop NS de consumentenorganisaties de afgelopen jaren bij de wijziging van de dienstregeling heeft betrokken. Daarnaast wordt ingegaan op een aantal door NS voorgenomen wijzigingen op de dienstregeling.
Hoewel de consumentenorganisaties grotendeels positief kunnen adviseren op de voorgenomen wijzigingen, zijn er toch een aantal kantekeningen geplaatst.

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen