Beleidsvoornemen tot onderhandse gunning vervoerconcessie hoofdrailnet

24-02-2010
60 keer bekeken

Besluit

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft 24 februari het beleidsvoornemen tot onderhandse gunning vervoerconcessie hoofdrailnet aan de Tweede Kamer gezonden. Dit is de eerste stap in het proces van concessieverlening. In het voornemen gaat het ministerie in op de voorwaarden waaronder wordt overgegaan tot onderhandse gunning van de concessie.

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen