Wijziging vervoersconcessie voor het hoofdrailnet

01-07-2010
60 keer bekeken

Adviesaanvraag, advies en besluit

Medio januari van dit jaar heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat de consumentenorganisaties in het Locov advies gevraag over voorgenomen wijzigingen in de vervoersconcessie voor het hoofdrailnet. Op 16 februari jongstleden hebben de consumentenorganisaties ihun advies aan het Ministerie van Verkeer en Waterstaat gegeven. Hierin uitten zij o.a. hun zorg over de ruimte die NS mogelijk krijgt om abbonnementsvormen tussen 2011 en 2014 te schrappen en prijsverhogen door te voeren voor de vervangende OV-chipkaart proposities. Op 28 juni heeft de minister van Verkeer en Waterstaat de gewijzigde concessie aan de Tweede Kamer gezonden. Een reactie van het ministerie op het advies van de consumentenorganisaties volgde op 1 juli. 

 

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen