Beheerconcessie 2015

26-03-2012
68 keer bekeken

Adviesaanvraag van het ministerie van Infrastuctuur en Milieu

Het ministerie van Infastuctuur en Milieu heeft de consumentenorganisaties in het Locov gevraagd hun wensen voor de beheerconcessie spoor 2015 in te dienen. Het ministerie wil met de inzet van de kennis van de consumentenorganisaties de kwaliteit van de beheerconcessie vergroten. Aan de hand van de inbreng van o.a. de consumentenorganisaties stelt het ministerie een concept-beheerconcessie op. Naar verwachting wordt dit concept in de winter van 2012 aan de consumentenorganisaties ter advies voorgelegd.

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen