Wijziging huidige vervoersconcessie vanwege gebruiksvergoeding

21-11-2013
39 keer bekeken

Adviesaanvraag en besluit van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en het advies van de consumentenorganisaties in het Locov

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft de consumentenorganisaties in het Locov advies gevraagd over een voorgenomen wijziging in de huidige vervoersconcessie voor het Hoofdrailnet. het ministerie wil het voor NS mogelijk maken een verhoging van de gebruikersvergoeding gefaseerd in de prijzen door te voeren. De consumentenorganisaties hebben geen positief advies op de voorstellen gegegeven, maar het ministrie heeft besloten de wijzigingen door te voeren. Het ministerie acht het schokeffect van de prijsverhoging te groot bij een niet gefaseerde doorvoering.

De documenten kunt u hieronder inzien.

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen