Wijzigingen prestatie-indicatoren NS en ProRail

15-09-2017
47 keer bekeken

Adviesaanvraag van het ministerie van Infrastructuur en Milieu

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu vraagt de consumentenorganisaties in het Locov advies over voorgenomen wijzigingen in de prestatie indicatoren voor NS en ProRail. Aan de hand van de prestatie-indicatoren bepaalt het ministerie of NS en ProRail voldoen aan afspraken die in de beheer- en vervoersconcessie zijn gemaakt. Enkele van deze indicatoren behoeven aanpassing. De wijzigingen moeten per 1 januari 2018 ingaan. De consumentenorganisaties adviseren naar verwachting medio oktober 2017.

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen