Rapport heronderzoek naar toegankelijkheid van de Locov website

01-03-2022
1568 keer bekeken

Onderzoeksrapport van de WCAG 2.1 herinspectie niveau AA van Locov.nl

Op verzoek van Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer (LOCOV), aanbieder van de website locov.nl, is een hertoets uitgevoerd door Cardan Technobility naar de toegankelijkheid van de website. Het is een handmatig onderzoek waarin vastgesteld is in hoeverre de website voldoet aan WCAG 2.1, niveau AA. Het onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van het Waarmerk drempelvrij.nl, het Nederlandse kwaliteitsmerk voor toegankelijke websites.

Gebleken is dat de website grotendeels, maar nog niet helemaal voldoet aan WCAG 2.1, niveau AA. Met name de PDF-documenten moeten toegankelijk gemaakt worden. Het proces van aanpassing van de documenten is in volle gang en voor juni dit jaar gereed. De documenten met een datering tot en met september 2018 worden aangepast. 

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen