Basisuurpatronen en detailuitwerking dienstregeling 2010

16-01-2009
39 keer bekeken

Adviesaanvraag

NS heeft 16 januari wijzigingsvoorstellen voor de dienstregeling 2010 ter advisering aan de consumentenorganisaties in het Locov aangeboden. De voorgenomen wijzigingen zijn gericht op het verbeteren van het vervoersaanbod. NS is voornemens deze wijzigingen in te voeren per 13 december 2009.
NS heeft een aantal voorstellen in samenwerking met het ministerie van Verkeer & Waterstaat (V&W) ontwikkeld in het kader van het actieplan ‘Groei op het Spoor’. Onderdeel van het actieplan is om door middel van startsubsidies extra reismogelijkheden aan te bieden.
NS wil, als de economische situatie en de infrastructuur het toelaat, de volgende wijzigingen doorvoeren:
· Frequentieverhoging Lelystad - Amsterdam Zuid - Schiphol, onder voorbehoud van verstrekking startsubsidie door V&W;
· Frequentieverhoging Groningen - Zwolle op werkdagen, onder voorbehoud van verstrekking startsubsidie door V&W;
· Versnelling Intercity’s van Leiden naar Utrecht;
· Aanpassing dienstregeling om de robuustheid te verbeteren en daarmee de reizigerspunctualiteit van en naar het knooppunt Amersfoort;
· Aanpassing dienstregeling om de robuustheid te verbeteren en daarmee de reizigerspunctualiteit van en naar het knooppunt Amsterdam;
· Het bedienen van de nieuwe stations Sassenheim, Maarheeze en Amsterdam Science Park; 
· Wijzigingen die samenhangen met de introductie van de HSL-Zuid.
Eind februari zal het advies van de consumentenorganisaties worden aangeboden aan NS.

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen