Wijziging concessie HSL-Zuid

27-04-2009
28 keer bekeken

Adviesaanvraag

Op 27 april jongstleden heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat aan de consumentenorganisaties in het Locov gevraagd te adviseren over het voornemen van de minister van Verkeer en Waterstaat om de privaatrechtelijke overeenkomst, die tussen de Staat en HSA Beheer N.V. is afgesloten voor de exploitatie van de HSL-Zuid om te zetten in een publiekrechtelijke concessie.

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen