Basisuurpatronen en detailuitwerking dienstregeling 2010

18-05-2009
52 keer bekeken

Besluit

NS heeft 18 mei, in reactie op het advies van de consumentenorganisaties van 3 maart j.l., zijn besluit over de basisuurpatronen voor de dienstregeling van 2010 kenbaar gemaakt. NS wil deze dienstregeling invoeren per 13 december 2009.

Het voorstel van NS voor een nieuwe opzet voor Zwolle – Groningen heeft veel stof doen opwaaien. NS heeft vooralsnog geen besluit genomen over dit onderdeel. NS wil het overleg van de minister van Verkeer en Waterstaat en de Tweede Kamer hierover afwachten. Daarnaast heeft NS besloten het voorstel voor het dienstregelingsontwerp op de knoop Amsterdam Centraal en het traject Amsterdam Centraal - Utrecht Centraal significant aan te passen. Dit aangepaste onderdeel van dienstregelingsontwerp 2010 heeft NS separaat opnieuw ter advies aan de consumentenorganisaties voorgelegd.

 

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen