Wijziging concessie HSL-zuid

26-05-2009
30 keer bekeken

Advies

Op 27 april jongstleden heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat aan de consumentenorganisaties in het Locov gevraagd te adviseren over het voornemen van de minister van Verkeer en Waterstaat om de privaatrechtelijke overeenkomst, die tussen de Staat en HSA Beheer N.V. is afgesloten voor de exploitatie van de HSL-Zuid om te zetten in een publiekrechtelijke concessie.

De consumentenorganisaties hebben op 26 mei 2009 hierover hun advies uitgebracht. Omdat inhoudelijke wijzingen in de bepalingen van de concept-concessie bij de omzetting nauwelijks mogelijk waren, hebben de consumentenorganisaties zich beperkt door alleen te adviseren over zaken die naar hun mening strijdig met huidige of toekomstige regelgeving zijn. Dit betrof de terugbetalingsregeling (artikel 6) en de plicht van HSA Beheer om advies te vragen aan de consumentenorganisaties in het Locov.

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen