Ontheffingen dienstregeling 2010

23-10-2009
40 keer bekeken

Adviesaanvraag

NS heeft aan de consumentenorganisaties in het Locov advies gevraagd over een ontheffingsverzoek voor de dienstregeling van 2010. Dit ontheffingsverzoek zal NS na consultatie van de consumentenorganisaties aan het ministerie van Verkeer en Waterstaat  voorleggen. In de adviesaanvraag kunt u kennisnemen van de vereisten in de spoorconcessie, waarvoor NS een ontheffing verzoekt.

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen