Wijziging concessie HSL-Zuid

19-11-2009
32 keer bekeken

Advies

Op 19 november 2009 hebben de consumentenorganisaties in het Locov een advies uitgebracht over het voornemen van de minister van Verkeer en Waterstaat de HSL-concessie te wijzigen. De wijziging betreft het opnemen van een expliciete verwijzing in de concessie naar de EU-verordening 1371/2007 inzake passagiersrechten. De consumentenorganisaties adviseren positief over de wijziging. Hiermee komt Verkeer en Waterstaat tegemoet aan een bezwaar dat Rover heeft gemaakt tegen de concessie.
Wel maken de consumentenorganisaties van de gelegenheid gebruik –nogmaals- te adviseren artikel 8 van de concessie te wijzigen. 

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen