Tariefaanpassingen Fyra per 1 januari 2010

24-12-2009
19 keer bekeken

Advies

De consumentenorganisaties in het Locov hebben op 24 december jongstleden advies uitgebracht aan HSA over het voornemen de tarieven van de Fyra per 1 januari 2010 aan te passen. De consumentenorganisatie hebben er begrip voor dat HSA zich aansluit bij de tariefverhoging van de NS van 1,6% voor het basistarief. Wel vragen zij zich af of deze verhoging ook geldt voor de toeslag en superdiscounttarief. Daarnaast stellen zij met tevredenheid vast dat HSA de prijs van toeslagabonnementen verlaagt.

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen