Basisuurpatronen en detailuitwerking dienstregeling dienstregeling 2011

09-02-2010
53 keer bekeken

Adviesaanvraag

NS heeft 9 februari de basisuurpatronen en de detailuitwerking voor de dienstregeling 2011 ter advisering aan de consumentenorganisaties in het Locov aangeboden. De voorgenomen wijzigingen zijn gericht op het verbeteren van het vervoersaanbod. NS is voornemens deze wijzigingen in te voeren per 12 december 2010.
NS heeft een aantal voorstellen in samenwerking met het ministerie van Verkeer & Waterstaat (V&W) ontwikkeld in het kader van het actieplan ‘Groei op het Spoor’. Onderdeel van het actieplan is om door middel van startsubsidies extra reismogelijkheden aan te bieden. 

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen