Tariefaanpassingen Fyra per 27 juni 2010

07-06-2010
23 keer bekeken

Adviesaanvraag

HSA/NS Hispeed heeft advies gevraagd aan de consumentenorganisaties in het Locov over het voornemen de tarieven van de Fyra aan te passen. De tariefaanpassing is het gevolg van de volgende stap die NS Reizigers maakt bij de invoering van de Enkele Reisstructuur. Omdat HSA/NS Hispeed in dit traject NS Reizers volgt, is de consequentie dat de tarieven aangepast moeten worden. In de bijlage van de adviesaanvraag zijn de nieuwe tarieven opgenomen. De consumentenorganisaties zullen geen advies uitbrengen, omdat zij niet verwachten dat hun advies op een dergelijke korte termijn nog invloed kan hebben op het besluit van NS Hispeed.

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen