Ontheffingsverzoeken concessie dienstregeling 2001

16-11-2010
45 keer bekeken

Adviesaanvraag

NS wil, zoals ieder jaar de gewoonte is, voor enkele onderdelen voor de dienstregeling 2011 ontheffing vragen van de concessievoorwaarden, zoals gesteld in artikel 13 t.a.v. de minimale bediening van de stations. Het ontheffingsverzoek is een consequentie van de reeds vastgestelde dienstregeling. NS vraagt over de voorgenomen ontheffingsaanvraag advies aan de consumentenorganisaties in het Locov. Het advies van de consumentenorganisaties neemt NS op in het ontheffingsverzoek aan de minister van Infrastructuur en Milieu.

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen