Tarief NS Reizigers in 2013

17-09-2012
51 keer bekeken

Advies van de consumentenorganisaties in het locov

De consumentenorganisaties in het Locov hebben hun advies uitgebracht over de tarieven, die NS Reizigers in 2013 wil hanteren. Zij hebben over het geheel genomen geen moeite met de beoogde verhoging van de tarieven met de stijging van de Consumenten Prijs Index. Wel vragen de CO's zich af of een prijsverhoging bij de nieuwste abonnementen in eéén keer moet worden doorgevoerd.

U kunt het advies inzien door op de link te klikken.

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen