Alternatief vervoersaanbod tussen Nederland en België

18-10-2013
41 keer bekeken

Advies van de consumentenorganisaties in het Locov

De consumentenorganisaties in het Locov hebben de staatssecretaris van IenM, op haar verzoek, geadviseerd over het alternatieve vervoersaanbod tussen Nederland en België. Zij adviseren positief over het alternatieve vervoersaanbod, maar wijzen hierbij op noodzakelijke verbeterpunten. Zij geven in het advies tevens aan dat zij het alternatieve voorstel preferreren boven het opnieuw aanbesteden of het voortzetten van de huidige concessie.

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen