Vergoeding gebruik hoofdspoorweginfrastructuur

10-01-2017
64 keer bekeken

Adviesaanvraag van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en advies van de consumentenorganisaties in het Locov

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft de consumentenorganisaties in het Locov gevraagd te reageren op een internetconsultatie over wijzigingen in de gebruiksvergoeding voor de hoofdspoorweginfrastructuur. Het ministerie bereidt een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) voor, waarmee de juridische grondslag gecreĆ«erd wordt voor heffingen en prijsprikkels. Deze concept AMvB is op rijksoverheid.nl geconsulteerd. De consumentenorganisaties in het Locov hebben het ministerie op 9 januari hierover geadviseerd. In hun advies gaan zij in op de AMvB en met name de mogelijkheden voor een extra heffing en een schaarste heffing die deze biedt.

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen