Prestatie- en informatie-indicatoren Vervoerconcessie en beheerconcessie spoor

19-09-2014
765 keer bekeken

Adviesaanvraag en Kamerbrief van het ministerie van IenM en advies van de consumentenorganisaties in het Locov

Het ministerie van IenM heeft de consumentenorganisaties in het Locov medio augustus 2014 om advies gevraagd over de Prestatie- en informatie-indicatoren welke in de nieuwe vervoer- en beheerconcessie worden opgenomen. De consumentenorganisaties in het Locov hebben medio september 2014 hun advies aan het ministerie gezonden. Een reactie van het ministerie op het advies van de consumentenorganisaties is verwerkt in een brief aan de Tweede Kamer, welke op 29 september 2014 is verstuurd.

De diverse documenten zijn hieronder in te zien.

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen