Evaluatie vermindering netwerkcomplexiteit spoor

07-07-2017
67 keer bekeken

Aanvraag zienswijze ProRail, zienswijze van de consumentenorganisaties in het Locov en reactie van ProRail op de zienswijze

ProRail heeft 2 mei 2017 de consumentenorganisaties in het Locov hun zienswijze gevraagd op een evaluatie naar de reductie van netwerkcomplexiteit op het spoor.  ProRail heeft deze evaluatie op verzoek van de ministerie van Infrastructuur en Milieu uitgevoerd. Dit als onderdeel van een mogelijk maatregelenpakket voor het beheer, onderhoud en vervanging op het spoor. De consumentenorganisaties hebben 1 juni 2017 hun zienswijze kenbaar gemaakt aan ProRail. De evaluatie met de zienswijze van de CO's en de reactie hierop van ProRail is onlangs aan de Tweede Kamer gezonden.

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen