Ontwikkeling prestatie indicatoren NS

28-12-2015
65 keer bekeken

Adviesaanvraag en reactie van NS Reizigers en advies van de consumentenorganisaties

NS Reizigers heeft de consumentenorganisaties in het Locov op 29 mei 2015 advies gevraagd over voorgenomen wijzigingen in de prestatie indicatoren. De wijzigingen in de prestatie indicatoren vloeien voort uit verschillen in de nieuwe vervoersconcessie 2015 ten opzichte van de oude vervoersconcessie tot 2015. De belangrijkste wijzigingen zijn de overgang naar een online klantenonderzoek, gelijktrekking van methoden over het gehele hoofdrailnet, beter aansluiten bij ervaringen van de reizigers en het gebruik van OV-chipdata.

De consumentenorganisaties hebben op 12 juli 2015 hun advies uitgebracht. Zij adviseren o.a. ook een Engelstalige versie van het klanttevredenheidsonderzoek te maken en geven op enkele onderdelen verbetersuggesties en voorstellen.

NS reizigers heeft op 1 oktober 2015 een reactie op het advies van de consumentenorganisaties gestuurd.

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen