Tarieven en Reizen op saldo

30-09-2008
72 keer bekeken

Besluit

Per brief van 30 september heeft NS haar besluit t.a.v. wijziging van de tarieven per 1 januari  en een wijziging van de tariefstructuur bij de introductie van de OV-chipkaart aan de consumentenorganisaties in het Locov overgebracht.

NS heeft het volgende besloten:
- De algemene tariefaanpassing in 2009 zal gemiddeld 3,71% bedragen. Dit is lager dan de 4% die eerder was voorzien.
- Er komt een langere duale fase van papieren kaartjes naast de OV-chipkaart. De reiziger kan zo zelf een keuze kan maken tussen de OV-chipkaart en papieren kaartjes.
- Bij de start van de OV-chipkaart medio 2009 start NS met de nieuwe Enkele reisstructuur bij Reizen-op-Saldo. Bij de Enkele reisstructuur is het tarief van een retourreis gelijk aan 2 keer het tarief van een enkele reis. De Enkele reisstructuur is een tariefstructuur met voor de reiziger transparante, voorspelbare en controleerbare tarieven.
- Bij Reizen-op-Saldo biedt NS de beginfase een introductiekorting, waardoor de klant voor enkele reizen altijd voordeliger uit is bij Reizen-op-Saldo (met OV-chipkaart). Het tarief voor een retourreis is bij Reizen-op-Saldo gelijk aan het tarief van een papieren Retour. Het tarief voor een enkele reis is gelijk aan de helft van het tarief van een retourreis. Dit betekent bij de start van Reizen-op-Saldo een korting van gemiddeld ca. 10% ten opzichte van het tarief van een papieren Enkele reis.
- Per 1 juli 2009 zet NS de eerste stap in het aanpassen van de tarieven van papieren Enkele reizen en Retours. Dit betekent dat het tarief van een Retour met gemiddeld 2% stijgt en het tarief van een Enkele reis met gemiddeld 3% daalt. Voor de kaartsoort Enkele reis en Retour is deze aanpassing tariefneutraal.

Voor het gehele besluit van NS en een toelichting hierop wordt verwezen naar het gehele besluit.

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen